Human Attention Study

Får er marknadsföring den digitala uppmärksamhet som ni förtjänar? 

Unik studie om hur annonsörer ökar effekten av sina digitala mediainvesteringar

I en specialdesignad studie kommer Erik Modig vid Handelshögskolan i Stockholm, tillsammans med Tobii, världsledande på eye-tracking, och Odyssey, framstående teknologi & insiktsbyrå, att undersöka hur varumärken kan optimera effekten av sina digitala medieinvesteringar.

Annonsörer har det svårare än någonsin 

En displayannons kan ha så mycket waste som upp till att 86 % av målgruppen inte ser den.

Det är stora skillnader hur väl annonsörer lyckas att nå sin målgrupp. Det beror på:
- val av kanaler
- val av placeringar
- val av annonsdesign

I denna studie erbjuds ett begränsat antal annonsörer att optimera både kanalval, placering och design.

Några av de deltagande bolagen: 

Deltagande annonsörer betalar en rabatterad kostnad för mätning och får i gengäld:

 • En skräddarsydd rapport där era resultat tydligt presenteras, analyseras och sammanfattas. För en specifik tidsperiod eller kampanj får ni resultat för:

  > i vilka kanaler och placeringar ni får mest uppmärksamhet
  > vilka annonser som fungerar bäst

 • Konkreta förslag på framtida optimering. Baserat på tidigare studier, genomsnittlig resultatförbättring på +5 %

 • En forskningsbaserad guide om hur ni skapar rätt vägval och strategier för effektivare digitala medieköp.

 • Tydlig metodik för hur ni ska räkna på och påvisa värdet av varumärkesinvesteringar

 • Workshop om effektiv digital annonsering med Erik Modig

 • Deltagande i ett avslutande branschevenemangen med alla deltagande företag på Handelshögskolan i Stockholm

Läs mer om attention och fixation
Läs mer om studiens upplägg
Anmäl intresse för deltagande

Attention och fixation

Därför är attention på allas läppar 2022

 
 • Fler och fler mätningar pekar mot att det är stora skillnader mellan hur många människor det är som faktiskt ser köpta impressions i olika medier.
 • Att en målgrupp  verkligen ser annonsen är avgörande för effekt
 • Genom eyetracking som mäter själva fixeringen av en annons kan vi undersöka vilka som ser annonser och därmed fastställa hur många kunder man faktiskt når

Skillnad på impressions, in-screen och fixering 

Impressions innebär att läsaren laddat annonsen. In-screen, även kallat att en annons är viewable, innebär att 50% av annonsen varit synlig. Viewed innebär att man kontrollerar att en verklig person sett annonsen.

Det är fixering som skapar effekten 

Flertalet studier, nedan en från Lumen, visar att det är just att människor ser annonsen som gör att deras val påverkas. 

Ny möjligt att mäta sann fixering av annonser

 

Med hjälp av en unik panel, där Tobii testar ögonrörelserna från cirka 1 600 dagliga digitala användare, kan vi att analysera och visa på vilka annonser som flest med högst sannolikhet tittar på.

Men vet inte vår mediabyrå detta? 

Många mediabyråer jobbar med eye-tracking. Möjligheten att mäta fixation på era existerande annonser är dock helt ny, kallad Pulse, utvecklad av Tobii i samarbete med Odyssey.
Tillsammans med Erik Modig utvecklar de nu för första gången en mer avancerad analysmetod, för att ge er och er mediabyrå ännu mer konkurrenskraftiga verktyg.
Utöver ett hälsotest av er annonsering får ni även en guide och praktiska råd om hur ni skapar annonser som   levererar effekt. 

Läs mer om studiens upplägg
Anmäl intresse för deltagande

Studiens upplägg

 

 

Uppstartsmöte

Deltagande bolag briefas genom ett initialt uppstartsmöte (1 timme digitalt) där vi går igenom upplägget samt era specifika förhoppningar och vilken annonsering ni vill testa i enkätstudien.

Studie 1 - panelstudie

Här utnyttjar vi den unika panel på 1600 personer som Tobii har byggt upp, där all digital aktivitet och tillhörande eyetracking mäts dagligen. På så sätt kan man mäta hur svenska folket tittat på digitala annonsplattformar och hur olika placeringar presterar utifrån eyetracking.

Vi kan därmed undersöka vilka annonser svenska folket generellt sett tittar mest på just nu. Det är ingen klassisk eye-tracking utan en mätning som rullar på existerande annonsering varje dag. 

Vi undersöker även hur just era annonser presterar och jämför det med era viktigaste konkurrenter.

Studie 2 - enkätstudie

I enkätstudien skapar vi unika mock-up flöden av existerande, relevanta annonsplattformar, där vi placerar er annons på olika platser för att analysera effekten på varumärket.

Analys och litteraturstudie

Vi analyserar datan från de två studierna.

Vi summerar också insikterna från alla deltagande bolag så att ni får inte bara lärdom från era studier utan från alla.  

Vi genomför även en litteraturstudie baserat på den senaste forskningen, så att ni inte bara får dessa insikter utan samtliga aktuella insikter inom området. 

Rapport & Workshop

Projektet avslutas med att ni får en rapport med konkreta tips för ökad effekt inför framtiden. Denna diskuteras på en workshop.

 

Här nedan berättar Erik mer om studierna.

 

Vanliga frågor

Här kommer svar på vanliga frågor kring studien. Om du har andra frågor är det bara att skicka ett mail till [email protected].

För vilka varumärken passar det att vara med? 

För alla B2C varumärken som investerar i digital annonsering.

Beroende på företagsstorlek, samt mängd och typ av er digitala annonsering diskuterar vi förutsättningarna för de olika studierna vid ett första möte.

För varumärken som är intresserade av slutsatserna men som inte genomför annonser under studieperioden går det att vara med som kunskapspartner.

För vilka kanaler fungerar mätningen? 

Första studien fokuserar på desktop för att det är i desktop som den största skillnaden mellan uppmärksamhet mellan medier och placeringar förekommer. Denna täcker alla de stora medierna. Fråga oss gärna om det är någon specifik plattform ni vill undersöka så kontrollerar vi om det går. 

Den andra studien går att testa såväl desktop som mobil. Här kommer vi ha mer fokus på mobilen så att vi kan bidra med så mycket kunskap som möjligt kring uppmärksamhet i mobilen.

Är det en generell effektmätning eller kampanjmätning?

Det beror lite på vad ni önskar att vi fokuserar på i studien. Oavsett kommer ni att få en generell effektmätning av mängden uppmärksamhet ni får under en bestämd tidsperiod.

Vill ni att den tidsperioden och materialet vi mäter är en specifik kampanj så kommer vi att kunna det och rapportera likt en kampanjmätning. 

Anmäl intresse

 

Hands-on, verkligen data som ger tydliga implikationer

Analysen ger hur impressions är fördelade inom er kategori. Dessutom vilka format och kanaler som presterar bäst. På så sätt kan vi analysera hur ni kan optimera investeringar i framtiden. 

 

Deltagande annonsörer betalar en rabatterad kostnad för mätning och får i gengäld:

 • En skräddarsydd rapport där era resultat tydligt presenteras, analyseras och sammanfattas. För en specifik tidsperiod eller kampanj får ni resultat för:

  > i vilka kanaler och placeringar ni får mest uppmärksamhet
  > vilka annonser som fungerar bäst

 • Konkreta förslag på framtida optimering. Baserat på tidigare studier, genomsnittlig resultatförbättring på +5 %

 • En forskningsbaserad guide om hur ni skapar rätt vägval och strategier för effektivare digitala medieköp.

 • Tydlig metodik för hur ni ska räkna på och påvisa värdet av varumärkesinvesteringar

 • Workshop om effektiv digital annonsering med Erik Modig

 • Deltagande i ett avslutande branschevenemangen med alla deltagande företag på Handelshögskolan i Stockholm

78 000 SEK ex moms

Kunskapspartner

Om mätning av er annonsering inte kan göras men att ni vill få del av generell kunskap i rapport med egen workshop. Eller om ni är byrå eller annat företag som vill veta mer om fixation och attention.

39 000 SEK ex moms

Ta del av all information om projektet!