Böcker

Erik har skrivit fyra böcker. Den senaste  Bang For The Buck - kommunikation som skapar resultat (2017) blev utsedd till Årets Marknadsföringsbok av Sveriges Marknadsförening för att den omvandlar kunskapen om hjärnan och kommunikation till praktiska tips. 

Bang For The Buck

En bok om vilken kommunikation som leder till tillväxt.

Många hävdar att gammelmedias tid är förbi och att digitala kanaler är framtiden. Är det så? Svaret finns i förståelsen om vilka marknadsföringsinvesteringar det är som ger mest effekt. Frågan är hur vi jämför sälj med varumärkesbyggande utan att jämföra äpplen och päron. I Bang for the buck får läsaren en guidning i det som alltid kommer att vara gemensamt för alla kanaler – kundens hjärna. Det är först när alla mätvärden kan bilda en helhet som de kan jämföras och ge oss insikter om vad varje enskilt varumärke bör satsa på.

Författaren Erik Modig presenterar i boken sin modell Påverkansmatrisen, som är ett verktyg för ledning, kommunikations-, marknads- och säljavdelningar för att kunna länka samman och optimera det dagliga arbetet.

Kriget mellan hur vi förklarar och mäter effekten av marknadsföring har bara börjat. Bäng for the buck och Påverkansmatrisen erbjuder ett verktyg för att förstå, utnyttja och vinna detta krig.

Bang For The Buck prisbelöntes 2017 med Sveriges Marknadsförbunds prestigefyllda utmärkelse Årets Marknadsföringsbok. Utmärkelsen delades ut under Tendensdagen i Dansens Hus i Stockholm framför omkring 700 gäster med följande motivering:

”I boken ”Bang for the Buck—kommunikation som skapar resultat” visar Erik Modig på ett förtjänstfullt sätt hur företag och organisationer i sitt dagliga arbete kan använda verktyget påverkansmatrisen för att nå kundens hjärna och skapa framgång.”

Köp denna bok

Kontroll

Kontroll – Effektiv kommunikation och kampen om våra tankar (March 2015) explains the elements of effective marketing communication. The English edition is coming soon.

The era of Communication is here. Kontroll takes you on a journey to the world’s top communicators and their recipes for effective communication. Based on brain research, you gain knowledge about how effective communication can control behavior, attitudes, sales, brands, likes, shares – and the fight for your neighbor’s thoughts. Kontroll is for those who want to be able to create and evaluate effective communication as well as understand the underlying mechanisms of how communication can spread and have an impact. Kontroll rapidly climbed the ladder on Bokus’ bestseller list and reached place no. 2 in a short period of time in the category encyclopedias.

Värdet av konst

 
Written together with journalist Karolina Modig, Värdet av Konst (September 2013), describes both the fundamental, social, and cognitive value art has for individuals, companies, and society. The English edition is coming soon.

 

Värdet av Konst shows how art can make you think differently, and how companies and society can use the art for development. After one week Värdet av Konst reached a place no. 6 on Bokus’ bestseller list for cultural books. The book is aimed at artists, politicians, companies, gallery owners, art investors, advertisers, museum directors, and last but not least, art lovers. It is simply suited for everyone who wants to understand and enhance the value of art in his or her life and in the environment. Värdet av Konst teaches you how to use the value that art has today and will have in the future.

Understanding Advertising Creativity

 

In November 2012 Erik published his doctoral dissertation at Stockholm School of Economics. The presented research documents how advertising creativity works and how it can be used to boost advertising effectiveness.

 

Today advertisers face the challenge of securing advertising effectiveness by producing an advertisement that gets the consumers’ attention and shapes their attitudes and behavior. One suggested way to reach these objectives is creativity. Both advertising industry professionals, awards, effectiveness reports, and research support this notion that what makes advertising effective is creative excellence. However, research has shown that advertising professionals seem to have a little formalized understanding of how advertising creativity works and how it is defined and measured. Current research needs to better understand the response to creative advertisements by documenting how advertising professionals and consumers assess and value creativity. By applying new perspectives and new theories this thesis investigates the effects advertising creativity has on consumers. The thesis reviews the academic research on advertising creativity and contributes with five articles to increase the understanding of advertising creativity and how perceptions of creativity influence advertising effectiveness. In so doing, it plays a part in advertisers.

Ladda ned avhandlingen här

My Books

Lorem ipsum dolor sit amet, metus at rhoncus dapibus, habitasse vitae cubilia odio sed. Mauris pellentesque eget lorem malesuada wisi nec, nullam mus. Mauris vel mauris. Orci fusce ipsum faucibus scelerisque.

See Here...